pb.pl
1,4800 zł
2,07% 0,0300 zł
Reino Capital SA (RNC)

Wyniki finansowe - REINO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 658 638 945 1 145
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -331 -662 -484 21
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -154 -498 -483 409
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -146 -306 -271 531
Amortyzacja (tys. zł) 19 21 16 16
EBITDA (tys. zł) -312 -641 -468 37
Aktywa (tys. zł) 66 802 67 690 66 940 70 580
Kapitał własny (tys. zł)* 59 859 59 429 59 321 59 853
Liczba akcji (tys. szt.) 38 846,800 38 846,800 38 846,800 38 846,800
Zysk na akcję (zł) -0,004 -0,008 -0,007 0,014
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,541 1,530 1,527 1,541
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej