pb.pl
7,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 994 44 534 30 587 31 375
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 297 2 313 1 291 1 371
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 194 2 183 1 084 1 309
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -22 1 863 482 938
Amortyzacja (tys. zł) 1 990 2 050 2 126 2 109
EBITDA (tys. zł) 2 287 4 363 3 417 3 480
Aktywa (tys. zł) 117 479 136 970 122 424 122 241
Kapitał własny (tys. zł)* 84 868 86 731 87 213 87 869
Liczba akcji (tys. szt.) 12 355,504 12 355,504 12 355,504 12 355,504
Zysk na akcję (zł) -0,002 0,151 0,039 0,076
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,869 7,020 7,059 7,112
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej