pb.pl
8,8000 zł
0,69% 0,0600 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe - AILLERON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 44 534 30 587 31 375 33 906
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 313 1 291 1 371 2 469
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 183 1 084 1 309 2 576
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 863 482 938 2 041
Amortyzacja (tys. zł) 2 050 2 126 2 109 2 092
EBITDA (tys. zł) 4 363 3 417 3 480 4 561
Aktywa (tys. zł) 136 970 122 424 122 241 124 054
Kapitał własny (tys. zł)* 86 731 87 213 87 869 89 910
Liczba akcji (tys. szt.) 12 355,504 12 355,504 12 355,504 12 355,504
Zysk na akcję (zł) 0,151 0,039 0,076 0,165
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,020 7,059 7,112 7,277
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej