pb.pl
0,1610 zł
-5,85% -0,0100 zł
Werth-Holz SA (WHH)

Wyniki finansowe - WERTHHOLZ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 042 5 660 3 621 12 041
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 661 -35 -564 1 204
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 795 -522 -668 1 147
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 496 -439 -556 883
Amortyzacja (tys. zł) 211 187 194 188
EBITDA (tys. zł) 1 872 152 -370 1 392
Aktywa (tys. zł) 36 025 36 390 38 768 45 485
Kapitał własny (tys. zł)* 19 415 18 747 18 128 19 009
Liczba akcji (tys. szt.) 54 384,000 54 384,000 54 384,000 54 384,000
Zysk na akcję (zł) 0,028 -0,008 -0,010 0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,357 0,345 0,333 0,350
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej