pb.pl
0,1500 zł
25,00% 0,0300 zł
Werth-Holz SA (WHH)

Wyniki finansowe - WERTHHOLZ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 621 12 041 13 440 6 129
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -564 1 204 405 255
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -668 1 147 192 120
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -556 883 109 68
Amortyzacja (tys. zł) 194 188 185 205
EBITDA (tys. zł) -370 1 392 590 460
Aktywa (tys. zł) 38 768 45 485 39 799 38 748
Kapitał własny (tys. zł)* 18 128 19 009 19 183 19 251
Liczba akcji (tys. szt.) 54 384,000 54 384,000 54 384,000 54 384,000
Zysk na akcję (zł) -0,010 0,016 0,002 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,333 0,350 0,353 0,354
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej