pb.pl

Wyniki finansowe - PULAWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 901 797 910 490 848 957 838 558
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 81 531 107 387 -22 023 -41 676
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 75 294 107 991 -1 806 -42 703
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 64 889 92 581 -913 -35 810
Amortyzacja (tys. zł) 51 560 51 442 52 746 53 693
EBITDA (tys. zł) 133 091 158 829 30 723 12 017
Aktywa (tys. zł) 4 258 445 4 313 952 4 283 754 4 242 747
Kapitał własny (tys. zł)* 3 192 817 3 282 171 3 196 664 3 160 854
Liczba akcji (tys. szt.) 19 115,000 19 115,000 19 115,000 19 115,000
Zysk na akcję (zł) 3,395 4,843 -0,048 -1,873
Wartość księgowa na akcję (zł) 167,032 171,707 167,233 165,360
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej