pb.pl

Wyniki finansowe - PULAWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 979 912 1 068 685 881 540 776 852
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 563 207 570 101 033 46 146
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 524 206 639 101 000 47 077
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 790 167 942 79 996 37 033
Amortyzacja (tys. zł) 55 420 60 932 61 346 60 954
EBITDA (tys. zł) 68 983 268 502 162 379 107 100
Aktywa (tys. zł) 4 417 102 4 883 488 4 790 327 4 792 751
Kapitał własny (tys. zł)* 3 209 861 3 378 020 3 420 832 3 457 865
Liczba akcji (tys. szt.) 19 115,000 19 115,000 19 115,000 19 115,000
Zysk na akcję (zł) 0,303 8,786 4,185 1,937
Wartość księgowa na akcję (zł) 167,924 176,721 178,961 180,898
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej