pb.pl

Wyniki finansowe - PULAWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 848 957 838 558 979 912 1 068 685
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -22 023 -41 676 13 563 207 570
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 806 -42 703 12 524 206 639
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -913 -35 810 1 395 167 942
Amortyzacja (tys. zł) 52 746 53 693 55 420 60 932
EBITDA (tys. zł) 30 723 12 017 68 983 268 502
Aktywa (tys. zł) 4 283 754 4 242 747 4 417 102 4 883 488
Kapitał własny (tys. zł)* 3 196 664 3 160 854 3 209 861 3 378 020
Liczba akcji (tys. szt.) 19 115,000 19 115,000 19 115,000 19 115,000
Zysk na akcję (zł) -0,048 -1,873 0,073 8,786
Wartość księgowa na akcję (zł) 167,233 165,360 167,924 176,721
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej