pb.pl
12,7000 zł
2,42% 0,3000 zł
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE)

Wyniki finansowe - POLICE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 576 186 546 502 582 969 648 224
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -4 453 -11 312 4 483 9 163
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 206 -10 939 4 687 29 555
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 606 -9 296 3 380 13 850
Amortyzacja (tys. zł) 30 820 32 900 33 116 33 593
EBITDA (tys. zł) 26 367 21 588 37 599 42 756
Aktywa (tys. zł) 2 361 691 2 496 939 2 933 500 3 450 364
Kapitał własny (tys. zł)* 1 139 436 1 131 550 1 133 753 1 643 432
Liczba akcji (tys. szt.) 75 000,000 75 000,000 75 000,000 124 175,768
Zysk na akcję (zł) 0,075 -0,124 0,045 0,112
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,192 15,087 15,117 13,235
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej