pb.pl
4,4800 zł
4,67% 0,2000 zł
ZUE SA (ZUE)

Wyniki finansowe - ZUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 193 209 236 743 276 870 194 827
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 799 87 -79 441 -738
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 801 678 -79 503 -774
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 080 670 -64 602 -876
Amortyzacja (tys. zł) 2 673 2 832 2 857 3 046
EBITDA (tys. zł) 6 472 2 919 -76 584 2 308
Aktywa (tys. zł) 478 271 548 405 629 562 540 467
Kapitał własny (tys. zł)* 210 645 211 296 146 622 145 748
Liczba akcji (tys. szt.) 23 030,083 23 030,083 23 030,083 23 030,083
Zysk na akcję (zł) 0,134 0,029 -2,805 -0,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,147 9,175 6,367 6,329
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej