pb.pl
4,2400 zł
1,44% 0,0600 zł
ZUE SA (ZUE)

Wyniki finansowe - ZUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 276 870 194 827 284 980 268 451
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -79 441 -738 3 351 4 571
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -79 503 -774 3 396 4 107
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -64 602 -876 2 033 2 818
Amortyzacja (tys. zł) 2 857 3 046 3 306 3 429
EBITDA (tys. zł) -76 584 2 308 6 657 8 000
Aktywa (tys. zł) 629 562 540 467 584 034 587 353
Kapitał własny (tys. zł)* 146 622 145 748 147 758 150 576
Liczba akcji (tys. szt.) 23 030,083 23 030,083 23 030,083 23 030,083
Zysk na akcję (zł) -2,805 -0,038 0,088 0,122
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,367 6,329 6,416 6,538
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej