pb.pl
4,3400 zł
0,46% 0,0200 zł
ZUE SA (ZUE)

Wyniki finansowe - ZUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 236 743 276 870 194 827 284 980
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 87 -79 441 -738 3 351
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 678 -79 503 -774 3 396
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 670 -64 602 -876 2 033
Amortyzacja (tys. zł) 2 832 2 857 3 046 3 306
EBITDA (tys. zł) 2 919 -76 584 2 308 6 657
Aktywa (tys. zł) 548 405 629 562 540 467 584 034
Kapitał własny (tys. zł)* 211 296 146 622 145 748 147 758
Liczba akcji (tys. szt.) 23 030,083 23 030,083 23 030,083 23 030,083
Zysk na akcję (zł) 0,029 -2,805 -0,038 0,088
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,175 6,367 6,329 6,416
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej