pb.pl
390,0000 zł
1,04% 4,0000 zł
Krka d.d. (KRK)

Wyniki finansowe - KRKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 720 803 717 876
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 82 305 37 043 82 615 133 926
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 82 402 37 627 82 827 101 187
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 69 713 32 484 72 929 85 635
Amortyzacja (tys. zł) 27 470 27 502 28 589 28 113
EBITDA (tys. zł) 109 775 64 545 111 204 162 039
Aktywa (tys. zł) 2 189 936 2 129 863 2 184 618 2 269 613
Kapitał własny (tys. zł)* 1 685 215 1 612 596 1 664 318 1 711 051
Liczba akcji (tys. szt.) 32 793,448 32 793,448 32 793,448 32 793,448
Zysk na akcję (zł) 2,126 0,991 2,224 2,611
Wartość księgowa na akcję (zł) 51,389 49,174 50,752 52,177
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej