pb.pl
8,3000 zł
-4,60% -0,4000 zł
Silvair Inc. (SVRS)

Wyniki finansowe - SILVAIR-REGS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 1 1 19 47
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) -1 077 -798 -494 -616
Zysk (strata) brutto (tys. USD) -1 429 -671 -542 -675
Zysk (strata) netto (tys. USD)* -1 159 -535 -503 -627
Amortyzacja (tys. USD) 168 168 170 220
EBITDA (tys. USD) -909 -630 -324 -396
Aktywa (tys. USD) 9 673 13 805 13 077 12 311
Kapitał własny (tys. USD)* 7 434 11 637 10 901 10 183
Liczba akcji (tys. szt.) 9 747,495 11 380,420 11 380,420 11 420,670
Zysk na akcję (USD) -0,119 -0,047 -0,044 -0,055
Wartość księgowa na akcję (USD) 0,763 1,023 0,958 0,892
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej