pb.pl
6,9200 zł
0,00% 0,0000 zł
Silvair Inc. (SVRS)

Wyniki finansowe - SILVAIR-REGS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 1 19 47 67
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) -798 -494 -616 -902
Zysk (strata) brutto (tys. USD) -671 -542 -675 -899
Zysk (strata) netto (tys. USD)* -535 -503 -627 -930
Amortyzacja (tys. USD) 168 170 220 374
EBITDA (tys. USD) -630 -324 -396 -528
Aktywa (tys. USD) 13 805 13 077 12 311 12 002
Kapitał własny (tys. USD)* 11 637 10 901 10 183 9 556
Liczba akcji (tys. szt.) 11 380,420 11 380,420 11 420,670 11 420,670
Zysk na akcję (USD) -0,047 -0,044 -0,055 -0,081
Wartość księgowa na akcję (USD) 1,023 0,958 0,892 0,837
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej