pb.pl
64,0000 zł
4,75% 2,9000 zł
Immofinanz AG (IIA)

Wyniki finansowe - IIAAV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 86 499 94 289 99 184 98 448
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 159 458 33 721 108 452 -1 526
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 173 211 13 874 137 416 -31 793
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 155 598 17 954 154 500 -37 373
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 159 458 33 721 108 452 -1 526
Aktywa (tys. euro) 5 938 794 6 195 975 6 385 135 6 257 952
Kapitał własny (tys. euro)* 2 816 794 2 803 276 2 960 094 2 893 904
Liczba akcji (tys. szt.) 112 085,269 112 085,269 112 085,269 112 085,269
Zysk na akcję (euro) 1,388 0,160 1,378 -0,333
Wartość księgowa na akcję (euro) 25,131 25,010 26,409 25,819
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej