pb.pl
9,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
EUROHOLD BULGARIA AD (EHG)

Wyniki finansowe - EUROHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 348 634 427 607 381 815 420 602
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 234 1 915 -16 640 12 177
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 701 -8 536 -27 789 1 207
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -6 548 -9 601 -30 423 403
Amortyzacja (tys. zł) 5 305 4 309 5 883 4 807
EBITDA (tys. zł) 9 539 6 224 -10 757 16 984
Aktywa (tys. zł) 1 538 703 1 658 746 1 627 137 1 678 525
Kapitał własny (tys. zł)* 163 782 149 442 105 776 104 609
Liczba akcji (tys. szt.) 197 525,600 197 525,600 197 525,600 197 525,600
Zysk na akcję (zł) -0,033 -0,049 -0,154 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,829 0,757 0,536 0,530
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej