2,3600 zł
0,00% 0,0000 zł
EUROHOLD BULGARIA AD (EHG)

Wyniki finansowe - EUROHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 095 081 1 519 633 614 053 620 945
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 38 380 326 520 51 522 36 542
Zysk (strata) brutto (tys.) -20 812 272 178 -13 031 -21 768
Zysk (strata) netto (tys.)* -272 031 242 882 -15 683 -22 999
Amortyzacja (tys.) 35 709 27 187 26 957 27 912
EBITDA (tys.) 74 089 353 707 78 479 64 454
Aktywa (tys.) 2 606 765 2 779 156 2 683 423 2 619 637
Kapitał własny (tys.)* 48 269 289 736 276 009 235 797
Liczba akcji (tys. szt.) 260 500,000 260 500,000 260 500,000 260 500,000
Zysk na akcję (zł) -1,044 0,932 -0,060 -0,088
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,185 1,112 1,060 0,905
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej