1,4000 zł
0,72% 0,0100 zł
KDM Shipping Public Ltd. (KDM)

Informacje o spółce - KDMSHIPNG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka działająca w ukraińskiej branży żeglugi transportowej, koncentrująca się na niszowym segmencie transportu rzeczno-morskiego suchych towarów masowych w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego.

Dane teleadresowe

Ulica: Michail Koutsofta 3
Kod: 3031
Miejscowość: Limassol, Cypr
Kraj: Zagranica
Telefon: +38044 5694734
Fax: +38044 5694716
Internet: www.kdmshipping.com
Email: info@kdmshipping.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: KDM Shipping Public Ltd.
Prezes: Molodkovets Kostiantyn
Sektor: transport
EKD:
Liczba akcji: 9 296 000
Zatrudnienie:
  • 215 (2014r.) - spółka
  • 157 (2015r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: KDM
ISIN: CY0102492119

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 13 014 400 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 9 296 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 223 972
Liczba głosów na WZA: 9 296 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,69%
Kapitał akcyjny: 92 960,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 223 972
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 22,31%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
KM Management Ltd. wraz z Kostiantyn Molodkovets 5 100 000 (54,86%) 5 100 000 (54,86%) 2016-11-16 -
Denhold Management Ltd. NWZ 1 197 321 (12,87%) 1 197 321 (12,87%) 2016-11-16 -
TFI PZU SA porftele 926 651 (9,96%) 926 651 (9,96%) 2018-06-30 ARM, VOX, ATT, ATA, IZB, EMC, STX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
dotychczasowe emisje dane w EUR 6 500 000
65 000,00
0,01 0,01 6 500 000
65 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


nowa emisja cena nominalna w EUR 796 000
25 790 400,00
0,01 32,40 7 296 000
72 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-08-09
cena nominalna w EUR 2013-05-13 2 000 000
60 000 000,00
30,00 926 000
92 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Molodkovets Kostiantyn Prezes Zarządu 2012-03-05 -
Molodkovets Denys Dyrektor 2012-03-05 -
Getsov, Ivaylo Georgiev Dyrektor 2012-03-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych