pb.pl
0,7900 zł
9,72% 0,0700 zł
SLEEPZ AG (SLZ)

Wyniki finansowe - SLEEPZAG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 IV Q 2016 II Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. euro) 0 0 0 0
EBITDA (tys. euro) 0 0 0 0
Aktywa (tys. euro) 25 975 15 324 10 706 8 664
Kapitał własny (tys. euro)* 14 640 7 246 7 060 6 096
Liczba akcji (tys. szt.) 20 701,174 20 701,174 7 590,391 89 939,391
Zysk na akcję (euro) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,707 0,350 0,930 0,068
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej