Ostatnio oglądane

Sleepz AG (SLEEPZAG)
0,0000 PLN
0,0000 PLN
Dane opóźnione o min. 15 minut
Dodaj do portfelaSLEEPZAG
Miejsce w rankingu Gorących spółek PB.pl:786

Raporty finansowe

WskaźnikWykresIV Q 2002III Q 2003IV Q 2003I Q 2004III Q 2004IV Q 2004I Q 2005IV Q 2005III Q 2006IV Q 2006I Q 2007II Q 2007III Q 2007IV Q 2007II Q 2008III Q 2008IV Q 2008I Q 2009II Q 2009III Q 2009IV Q 2009I Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010I Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011I Q 2012II Q 2012III Q 2012IV Q 2012I Q 2013II Q 2013III Q 2013IV Q 2013I Q 2014II Q 2014III Q 2014IV Q 2014I Q 2015II Q 2015III Q 2015IV Q 2015II Q 2016IV Q 2016II Q 2017IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. EUR)00604270682172 2162 5403 5276 3973 0541 1792 7761 9512809722252201362 4132 7368154 8172 1181 1245 649296771342348423140036306710009109511 4332 3700000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. EUR)00-1 038150-8023812 092-3002625493 146115-8701 106-210-2 303-1 285-1 162-3 339-4 737468648812-34252870-624-44-78-2 300-163658113-6281 293361-113-127-131-49-78-298-621-8300000
Zysk (strata) brutto (tys. EUR)00-2 777-1880-1 638-3352 007-3412194943 365284-5171 148-139-1 920-1 227-1 105-3 264-4 50652070399641588129-54225-18-2 202-155672117-5871 335455-111-84-13077-79-320-673-8810000
Zysk (strata) netto (tys. EUR)*00-2 777-1880-1 638-3352 007-3412204943 365284-5161 148-139-1 920-1 227-1 105-3 264-4 5065207151 023-13588129-542198-18-2 202-155672117-5871 335455-835706210-3701 054-505-1 198-2 7920000
EBITDA (tys. EUR)0000000000000000000000000000000000000000000000000
Aktywa (tys. EUR)0000000000000000000000000000000000000000000000000
Kapitał własny (tys. EUR)*0000000000000000000000000000000000000000000000000
Liczba akcji (tys. szt.)12 50012 50012 50012 50012 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50017 50018 81918 81918 81918 81918 81918 81918 81918 81918 81918 81918 81920 70120 70120 70120 70120 70120 70120 70120 70120 70120 7017 59089 939
Wartość księgowa na akcję (EUR)0,170,000,480,490,000,890,941,080,001,261,291,480,001,461,600,001,381,311,240,000,800,830,870,000,930,961,010,000,980,990,880,000,900,910,880,950,970,930,970,980,961,010,990,950,810,710,350,930,07
Zysk na akcję (EUR)0,000,00-0,18-0,020,00-0,09-0,020,11-0,020,010,030,190,02-0,030,07-0,01-0,11-0,07-0,06-0,19-0,260,030,040,060,000,030,01-0,030,010,00-0,12-0,010,040,01-0,030,070,02-0,040,030,01-0,020,05-0,02-0,04-0,130,000,000,000,00
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej