pb.pl

Investor BRIC (Investor SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

DWS23

Wartość jednostki: 83,64 zł
Aktywa: 8 157 120 zł
Max 1R: 96,40 zł
Min 1R: 65,85 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 83,64 -0,65% -0,33%
7D 83,87 -0,27% 0,17%
1M 85,68 -2,38% 0,52%
3M 76,73 9,65% 7,33%
6M 91,62 -8,71% -4,11%
1R 82,58 0,16% -1,75%
3L 76,55 9,26% 15,25%
YTD 94,34 -10,42% -1,03%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor BRIC (Investor SFIO) 83,64 zł 0,16%