Ostatnio oglądane

Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) (DWS23)
89,08 PLN
+0,29%0,26 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaDWS23

DWS23 ‑ notowania

DWS23
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI EM BRIC + 10% WIBID 6M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz utrzymuje znaczącą bezpośrednią i pośrednią ekspozycję (minimum 70% aktywów) na rynki akcyjne krajów rozwijających się, głównie Brazylii, Indii i Chin poprzez inwestycje w: jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na rynki akcyjne krajów rozwijających się, jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na rynki akcyjne krajów rozwijających się, akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynkach rozwijających się. Ekspozycja walutowa Subfunduszu jest w znaczącym stopniu zabezpieczana przed ryzykiem kursowym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,2925%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D88,82+0,29%+0,15%
  7D88,98+0,11%+0,36%
  1M90,33-1,38%+1,02%
  3M86,52+2,20%+3,61%
  6M84,67+6,71%+3,60%
  1R86,05+3,50%-0,08%
  3L101,42-12,03%+4,61%
  YTD85,49+3,64%+6,00%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO)
  Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO)
  89,08+3,50%