Ostatnio oglądane

UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) (AXA23)
98,77 PLN
+0,67%0,66 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaAXA23

AXA23 ‑ notowania

AXA23
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa innych funduszy, których główną kategorię lokat stanowią akcje i inne instrumenty udziałowe emitentów z rynków wschodzących, ze szczególnym uwzględnieniem rynków należących do indeksu MSCI Emerging Markets. Pozostałą część lokat funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0004-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,5031%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D98,11+0,67%+0,37%
  7D96,03+2,85%+1,88%
  1M92,74+8,72%+5,70%
  3M91,80+7,59%+5,84%
  6M89,51+11,62%+6,91%
  1R88,54+11,20%+6,34%
  3L115,45-14,50%-8,02%
  YTD91,34+7,66%+2,70%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  146,61+22,76%
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  977,69+14,41%
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)
  75,06+14,11%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  97,33+13,68%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  97,33+13,68%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  97,33+13,68%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  97,33+13,54%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  98,69+13,48%