Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) (AIG12)
8,27 PLN
-0,84%-0,07 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaAIG12

AIG12 ‑ notowania

AIG12
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki oraz tytuły uczestnictwa, które inwestują w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę bądź prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw zaliczanych do kategorii rynków wschodzących. Do 30% aktywów stanowią środki płynne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0005-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4614%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D8,34-0,84%-0,64%
  7D8,52-2,93%-1,48%
  1M8,33-1,31%+0,52%
  3M7,89+5,22%+5,60%
  6M7,57+8,82%+6,45%
  1R7,93+3,89%+2,72%
  3L10,55-21,46%-9,51%
  YTD7,86+4,82%+1,94%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  148,44+21,26%
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  962,17+8,07%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  96,74+7,44%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  96,74+7,44%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  96,74+7,44%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  98,25+7,44%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  98,26+7,43%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  96,76+7,32%