Ostatnio oglądane

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) (CAB51)
75,06 PLN
+0,47%0,35 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaCAB51

CAB51 ‑ notowania

CAB51
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBOR O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Przynajmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i inne instrumenty udziałowe na rynkach wschodzących obejmujących kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w ww. instrumenty finansowe. Pozostałe środki są lokowane w dłużne papiery wartościowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,6992dobry
  Sharpe'a-0,0002-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4010%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D74,71+0,47%+0,37%
  7D73,48+2,15%+1,88%
  1M69,91+9,34%+5,70%
  3M70,76+6,08%+5,84%
  6M68,23+10,97%+6,91%
  1R65,75+14,11%+6,34%
  3L74,82+0,60%-8,02%
  YTD69,74+6,79%+2,70%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  146,61+22,76%
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  977,69+14,41%
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy)
  75,06+14,11%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  97,33+13,68%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  97,33+13,68%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  97,33+13,68%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  97,33+13,54%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  98,69+13,48%