Ostatnio oglądane

Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) (UNI74)
75,31 PLN
-0,13%-0,10 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaUNI74

UNI74 ‑ notowania

UNI74
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, lokujące powyżej 50% swoich aktywów w akcje spółek emitentów z rynków wschodzących lub zapewniające ekspozycje na akcje takich spółek lub odzwierciedlenie indeksów akcji rynków wschodzących. Pośrednia ekspozycja na akcje spółek z globalnych rynków wschodzących, obejmujących państwa wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D75,41-0,13%+0,10%
  7D75,15+0,21%+0,55%
  1M75,58-0,36%+0,83%
  3M72,49+3,01%+3,03%
  6M69,83+10,07%+5,82%
  1R70,88+6,45%+2,45%
  3L67,840,00%-12,09%
  YTD71,10+5,15%+1,39%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (Goldman Sachs SFIO)
  146,96+17,28%
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO)
  959,50+9,67%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO)
  95,20+7,29%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A2 (Parasolowy FIO)
  95,20+7,29%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A3 (Parasolowy FIO)
  95,20+7,29%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  96,84+7,29%
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  96,85+7,29%
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO)
  95,21+7,17%