6,2790 zł
-2,50% -0,1610 zł
City Service SE (CTS)

Wyniki finansowe - CITYSERV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 50 931 38 038 33 004 23 013
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 253 -11 518 -42 -252
Zysk (strata) brutto (tys.) 800 -11 836 -460 -2 465
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 504 -14 420 -635 -2 247
Amortyzacja (tys.) 1 331 1 909 887 1 111
EBITDA (tys.) 2 584 -9 609 845 859
Aktywa (tys.) 101 002 96 573 99 623 90 403
Kapitał własny (tys.)* 34 107 19 384 18 657 19 974
Liczba akcji (tys. szt.) 31 610,000 31 610,000 31 610,000 31 610,000
Zysk na akcję (zł) -0,048 -0,456 -0,020 -0,071
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,079 0,613 0,590 0,632
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej