pb.pl
14,8400 zł
-0,47% -0,0700 zł
Banco Santander S.A. (SAN)

Wyniki finansowe - SANTANDER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 11 291 000 10 632 000 10 610 000 10 753 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 2 951 000 3 110 000 3 198 000 3 306 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 7 960 000 12 916 000 8 024 000 11 502 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -8 301 000 3 139 000 1 195 000 3 102 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -11 129 000 1 750 000 277 000 1 608 000
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 1 572 881 000 1 514 242 000 1 508 250 000 1 562 879 000
Kapitał własny (tys. zł)* 82 262 000 81 746 000 81 476 000 82 466 000
Liczba akcji (tys. szt.) 16 618 114,582 16 618 114,582 16 618 114,582 16 618 114,582
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,950 4,919 4,903 4,962
Zysk na akcję (zł) -0,670 0,105 0,017 0,097
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej