pb.pl
8,4610 zł
2,06% 0,1710 zł
Banco Santander S.A. (SAN)

Wyniki finansowe - SANTANDER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 14 089 000 14 027 000 13 208 000 11 291 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 3 893 000 3 954 000 3 765 000 2 951 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 12 354 000 13 016 000 15 345 000 7 960 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 181 000 3 831 000 1 891 000 -8 301 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 501 000 2 783 000 331 000 -11 129 000
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 1 517 885 000 1 522 695 000 1 540 359 000 1 572 881 000
Kapitał własny (tys. zł)* 97 947 000 100 071 000 96 378 000 82 262 000
Liczba akcji (tys. szt.) 16 618 114,582 16 618 114,582 16 618 114,582 16 618 114,582
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,894 6,022 5,800 4,950
Zysk na akcję (zł) 0,030 0,167 0,020 -0,670
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej