2,4200 zł
0,83% 0,0200 zł
Auga Group AB (AUG)

Informacje o spółce - AUGA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest największym na Litwie przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją rolną, hodowlą zwierząt i produkcją pieczarek. Model biznesowy jest oparty na ekologicznym procesie produkcji na każdym etapie. Grupa uprawia ponad 25,5 tys. hektarów gruntów i hoduje ponad 7 ty. sztuk bydła.

Dane teleadresowe

Ulica: Konstitucijos pr. 21C
Kod: 08130
Miejscowość: Wilno
Kraj: Zagranica
Telefon: +370 5 2335340
Fax: +370 5 2335345
Internet: www.auga.lt
Email: info@auga.lt

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: AUGA Group AB
Prezes: Misiunas Dalius
Sektor: produkcja rolna i rybołówstwo
EKD:
Liczba akcji: 227 416 252
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 1 271 (2020r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: AUG
ISIN: LT0000127466

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 550 347 329,84 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 227 416 252 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 160 897 713
Liczba głosów na WZA: 227 416 252 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,74%
Kapitał akcyjny: 65 950 713,08 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 160 897 713
Cena nominalna akcji: 0,29 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,26%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Sintagma UAB 125 167 939 (55,03%) 125 167 939 (55,03%) 2018-08-23 -
EBOiR 19 810 636 (8,71%) 19 810 636 (8,71%) 2018-08-23 -
Marcinkievicius Zilvinas 15 919 138 (7,00%) 15 919 138 (7,00%) 2018-08-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe imienne cena nominalna w LTL 71 552 254
1,00 71 552 254
71 552 254,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe imienne - publiczna subskrypcja cena nominalna w LTL 13 268 732
1,00 84 820 986
84 820 986,00
KDPW:
KRS:
GPW:


przewalutowanie akcji cena w EUR
0,29 187 416 252
54 350 713,08
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-01
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2022-04-08
akcje zwykłe cena nominalna w LTL 2014-03-13 102 595 266
102 595 266,00
1,00 1,00 187 416 252
187 416 252,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-15
2014-04-30
zmiana firmy z AB Agrowill Group na AUGA Group AB 2016-10-24

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-26
akcje zwykłe - subskrypcja publiczna cena nominalna i emisyjna w EUR 2018-03-28 80 000 000
36 000 000,00
0,29 0,45 227 416 252
65 950 713,08
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Misiunas Dalius Prezes Zarządu 2019-06-17 -
Steele Murray Członek Zarządu 2019-06-17 -
Krakauskas Tomas Członek Zarządu 2019-06-17 -
Tod Michaela Członek Zarządu 2021-04-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych