10,1000 zł
-2,42% -0,2500 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Informacje o spółce - IMCOMPANY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Ukraińska grupa rolnicza. Główne obszary działalności to: kultywacja upraw zbożowych i oleistych, produkcja ziemniaków, hodowla bydła mlecznego i produkcja mleka oraz przechowywanie i przetwarzanie upraw zbożowych i oleistych.

Dane teleadresowe

Ulica: 16, rue Erasme
Kod: L-1468
Miejscowość: Luksemburg
Kraj: Zagranica
Telefon: +35227478488
Fax: +35227478489
Internet: www.imcagro.com.ua
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: IMC S.A.
Prezes: Lissitsa Alex
Sektor:
EKD:
Liczba akcji: 35 500 464
Zatrudnienie:
  • 2 309 (2018r.) - spółka
  • 1 979 (2020r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: IMC
ISIN: LU0607203980

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 358 554 686,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 35 500 464 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 031 614
Liczba głosów na WZA: 35 500 464 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,14%
Kapitał akcyjny: 44 375,58 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 031 614
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,86%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Agrovalley Ltd. wraz z Richmarket Investments Ltd., kontrolowane przez Oleksandra Petrova 27 031 614 (76,14%) 27 031 614 (76,14%) 2022-01-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje założycielskie dane w EUR 1 240
1 240
31 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-28
podział akcji
31 300 000
39 125,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-09
akcje zwykłe 10 782 609

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Industrial Milk Company SA na IMC SA 2017-04-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-24
akcje zwykłe non par value 2022-06-30 2 322 464
35 500 464
44 375,58
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-07-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-11-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2021-11-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2021-06-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2021-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2020-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2020-08-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2019-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,96 zł
2019-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,96 zł
2018-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,46 zł
2018-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,46 zł
2017-09-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2017-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lissitsa Alex Prezes Zarządu 2013-05-17 -
Petrov Oleksandr Dyrektor / Przewodniczący Rady Dyrektorów) 2011-03-09 -
Martyniuk Dmytro Dyrektor 2016-04-27 -
Balmann Alfons Dyrektor 2016-04-27 -
Szurek Andrzej Dyrektor 2023-06-30 CARBONST - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych