pb.pl
2,9000 zł
-12,91% -0,4300 zł
Coal Energy SA (CLE)

Informacje o spółce - COALENERG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wydobywanie, wzbogacanie i sprzedaż węgla energetycznego i koksowego. Dostarcza go do wszystkich największych zakładów wytwórczych energii elektrycznej i ciepła oraz zakładów hutniczych na Ukrainie. Eksportuje węgiel także elektrowni w Turcji, Mołdawii, Bułgarii, Słowacji.

Dane teleadresowe

Ulica: 14a, Rue des Bains
Kod: L-1212
Miejscowość: Luksemburg
Kraj: Zagranica
Telefon: +352 4271711
Fax:
Internet: www.coalenergy.com.ua
Email: Ir@coalenergy.com.ua

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Coal Energy SA
Prezes: Vyshnevetskyy Viktor
Sektor:
EKD:
Liczba akcji: 45 011 120
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 243 (2019r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: CLE
ISIN: LU0646112838

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 130 532 248 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 45 011 120 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33 758 340
Liczba głosów na WZA: 45 011 120 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Kapitał akcyjny: 450 111,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 33 758 340
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lycaste Holdings Ltd. 33 758 340 (75,00%) 33 758 340 (75,00%) 2011-07-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe dane w USD 33 758 340
337 583,40
0,01 0,01 33 758 340
337 583,40
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w USD, cena emisyjna w PLN 11 252 780
225 055 600,00
0,01 20,00 45 011 120
450 111,20
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-08-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Vyshnevetskyy Viktor Prezes Zarządu 2011-05-17 -
Reznyk Oleksandr Członek Zarządu 2011-05-17 -
Johnson, Arthur David Członek Zarządu 2011-05-17 -
Ilchenko Oleksandr Dyrektor 2011-10-19 -
Nikitenko Igor Dyrektor 2011-10-19 -
Kopytko Yulia Dyrektor 2011-10-19 -
Chausovskyy Oleksandr Dyrektor 2011-10-19 -
Kovalkov Roman Dyrektor 2013-09-24 -
Yakubov Diyor Dyrektor 2016-12-12 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych