pb.pl
52,3100 zł
0,98% 0,5100 zł
Allegro.eu SA (ALE)

Wyniki finansowe - ALLEGRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 805 647 0 928 695 1 298 968
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 267 281 0 167 763 394 911
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 166 342 0 -84 681 324 693
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 122 908 0 -130 632 260 882
Amortyzacja (tys. euro) 113 276 0 116 961 118 623
EBITDA (tys. euro) 380 557 0 284 724 513 534
Aktywa (tys. euro) 14 278 013 14 475 535 14 516 137 15 147 880
Kapitał własny (tys. euro)* 6 670 220 6 910 800 6 806 854 8 089 596
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000 000,000 1 000 000,000 1 000 000,000 1 000 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,123 0,000 -0,131 0,261
Wartość księgowa na akcję (euro) 6,670 6,911 6,807 8,090
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej