pb.pl
0,7260 zł
-1,89% -0,0140 zł
Ronson Europe NV (RON)

Wyniki finansowe - RONSON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 66 023 76 934 35 994 53 667
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 5 674 11 981 2 396 6 142
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 4 494 10 967 1 401 5 219
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 3 484 8 680 1 026 4 224
Amortyzacja (tys. euro) 249 244 245 245
EBITDA (tys. euro) 5 923 12 225 2 641 6 387
Aktywa (tys. euro) 865 693 865 461 870 789 943 183
Kapitał własny (tys. euro)* 346 898 345 517 346 423 350 494
Liczba akcji (tys. szt.) 164 010,813 164 010,813 164 010,813 164 010,813
Zysk na akcję (euro) 0,021 0,053 0,006 0,026
Wartość księgowa na akcję (euro) 2,115 2,107 2,112 2,137
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej