0,6000 zł
-0,33% -0,0020 zł
Milkiland N.V. (MLK)

Wyniki finansowe - MILKILAND

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 790 14 176 7 009 9 311
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 864 -4 106 -2 491 -9 314
Zysk (strata) brutto (tys.) -7 711 -15 025 -6 252 -9 493
Zysk (strata) netto (tys.)* -7 618 -15 124 -6 023 -11 327
Amortyzacja (tys.) 1 537 862 637 1 345
EBITDA (tys.) -1 327 -3 244 -1 854 -7 969
Aktywa (tys.) 169 279 168 517 148 068 119 781
Kapitał własny (tys.)* -32 172 -14 097 -22 922 -35 053
Liczba akcji (tys. szt.) 31 250,000 31 250,000 31 250,000 31 250,000
Zysk na akcję (zł) -0,244 -0,484 -0,193 -0,362
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,030 -0,451 -0,734 -1,122
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej