pb.pl
80,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Ovostar Union NV (OVO)

Wyniki finansowe - OVOSTAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 29 643 30 932 21 818 23 647
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 3 945 4 572 -328 -1 027
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 3 589 4 510 -819 -1 046
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 3 395 4 392 -918 -1 030
Amortyzacja (tys. euro) 739 829 872 989
EBITDA (tys. euro) 4 684 5 401 544 -38
Aktywa (tys. euro) 145 573 151 768 156 315 165 569
Kapitał własny (tys. euro)* 125 994 132 915 130 510 140 918
Liczba akcji (tys. szt.) 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,566 0,732 -0,153 -0,172
Wartość księgowa na akcję (euro) 20,999 22,153 21,752 23,486
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej