69,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Ovostar Union NV (OVO)

Wyniki finansowe - OVOSTAR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 27 098 32 032 27 719 32 808
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -466 4 374 -3 006 857
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 021 4 725 -3 095 1 215
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 186 4 721 -2 877 1 018
Amortyzacja (tys.) 793 1 042 1 055 1 086
EBITDA (tys.) 327 5 416 -1 951 1 943
Aktywa (tys.) 131 314 135 848 141 170 142 002
Kapitał własny (tys.)* 103 686 109 873 109 664 113 485
Liczba akcji (tys. szt.) 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,198 0,787 -0,480 0,170
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,281 18,312 18,277 18,914
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej