pb.pl
9,2000 zł
-7,07% -0,7000 zł
Photon Energy N.V. (PEN)

Wyniki finansowe - PHOTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 10 267 7 749 5 316 8 882
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 735 -1 176 113 1 613
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 3 365 -2 021 -1 846 149
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 2 995 -2 596 -1 688 -950
Amortyzacja (tys. euro) 2 354 1 134 1 278 2 422
EBITDA (tys. euro) 3 089 -42 1 391 4 035
Aktywa (tys. euro) 131 413 138 263 127 056 138 995
Kapitał własny (tys. euro)* 34 846 37 926 33 600 34 784
Liczba akcji (tys. szt.) 60 000,000 60 000,000 60 000,000 60 000,000
Zysk na akcję (euro) 0,050 -0,043 -0,028 -0,016
Wartość księgowa na akcję (euro) 0,581 0,632 0,560 0,580
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej