pb.pl
6,5000 zł
-7,14% -0,5000 zł
Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPR)

Informacje o spółce - GPRE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka inwestuje kapitał w nieruchomości komercyjne (głównie biurowce) i czerpie dochody z wynajmu powierzchni. Działa w formule zbliżonej do REIT i jest alternatywą inwestycyjną dla tego typu funduszy, zamierzając regularnie wypłacać większą części zysków w postaci dywidendy.

Dane teleadresowe

Ulica: Claude Debussylaan 15
Kod: 1082 M
Miejscowość: Amsterdam, Holandia
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 22 27 80 6
Fax:
Internet: www.globalworth.pl
Email: ir@globalworth.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Globalworth Poland Real Estate NV
Prezes: Raptis Dimitris
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD: NULL
Liczba akcji: 156 133 179
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 94 (2018r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS: 67532837
EKD: NULL
Ticker GPW: GPR
ISIN: NL0012235980

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 014 865 663,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 156 133 179 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 404 164 260
Liczba głosów na WZA: 156 133 179 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,28%
Kapitał akcyjny: 156 133 179,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 404 164 260
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,72%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Globalworth Holding BV NWZ 308 622 859 (69,70%) 308 622 859 (69,70%) 2019-02-05 -
Growthpoint Properties International (Pty) Ltd. 95 541 401 (21,58%) 95 541 401 (21,58%) 2018-09-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe 133 931 912
0,00
1,00 0,00 133 931 912
133 931 912,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe - emisja publiczna 22 201 267
126 547 221,90
1,00 5,70 156 133 179
156 133 179,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-03-13

2017-04-13
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2019-09-30
zmiana firmy z Griffin Premium RE NV na Globalworth Poland Real Estate NV 2018-04-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna i emisyjna w EUR 2018-06-08 286 624 204
450 000 000,28
1,00 1,57 442 757 383
442 757 383,00
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe 2019-07-03 309 348 725
494 957 960,00
1,00 1,60 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-01-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2019-01-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2018-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2018-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2018-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
2018-04-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Raptis Dimitris Prezes Zarządu 2019-02-05 -
Pendred Claudia Dyrektor 2017-09-11 -
Pomorski Rafał Dyrektor 2017-11-15 -
de Witte, Thomas Martinus Dyrektor 2017-11-15 -
Senman Nebil Dyrektor 2017-11-15 ECHO - Członek RN
Dyjas Maciej Dyrektor 2017-11-15 ECHO - Członek RN
Papalekas Ioannis Dyrektor 2017-11-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
van Campen, Marcus Członek RN 2017-03-13 ASTARTA - Dyrektor
OVOSTAR - Dyrektor