19,9000 zł
-2,93% -0,6000 zł
7LEVELS S.A. (7LV)

Wyniki finansowe - 7LEVELS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 490 400 621 641
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 -167 -39 112
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 -170 -28 110
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 -170 -28 110
Amortyzacja (tys. zł) 2 74 22 16
EBITDA (tys. zł) 7 -93 -17 128
Aktywa (tys. zł) 923 853 2 639 2 601
Kapitał własny (tys. zł)* 816 646 2 122 2 231
Liczba akcji (tys. szt.) 500,000 500,000 500,000 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,018 -0,340 -0,056 0,220
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,631 1,291 4,243 4,463
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej