9,0000 zł
-0,22% -0,0200 zł
Road Studio (RST)

Wyniki finansowe - ROAD

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 3 89 13
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -37 -79 30 -523
Zysk (strata) brutto (tys.) -40 -85 27 -283
Zysk (strata) netto (tys.)* -40 -85 27 -283
Amortyzacja (tys.) 7 7 7 416
EBITDA (tys.) -30 -72 37 -107
Aktywa (tys.) 7 165 7 893 8 572 8 914
Kapitał własny (tys.)* 5 786 5 702 5 748 5 465
Liczba akcji (tys. szt.) 1 281,000 1 281,000 1 473,150 1 473,150
Zysk na akcję (zł) -0,031 -0,066 0,018 -0,192
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,517 4,451 3,902 3,710
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej