12,0000 zł
-4,76% -0,6000 zł
LuON S.A. (LUO)

Wyniki finansowe - LUON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 24 661 6 530 5 505 1 074
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -4 960 56 -254 -231
Zysk (strata) brutto (tys.) -4 746 -96 -531 -446
Zysk (strata) netto (tys.)* -3 711 -105 -529 -446
Amortyzacja (tys.) 65 65 65 44
EBITDA (tys.) -4 895 121 -189 -187
Aktywa (tys.) 20 053 12 683 12 229 6 278
Kapitał własny (tys.)* 8 381 8 276 7 731 5 421
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Zysk na akcję (zł) -3,711 -0,105 -0,529 -0,446
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,381 8,276 7,731 5,421
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej