4,3400 zł
-8,05% -0,3800 zł
Yoshi Innovation SA (YOS)

Informacje o spółce - YOSHI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka oferuje zarówno kompleksowe systemy klasy ERP jak i wyspecjalizowane moduły, na przykład: logistyka i sprzedaż, Business Intelligence, CRM, zarządzanie personelem, finanse i księgowość, itd. W ofercie posiada także oprogramowanie dla sieci sprzedaży zintegrowane z systemem centralnym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. 75 Pułku Piechoty 1
Kod: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.yoshisa.pl
Email: biuro@yoshisa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Yoshi Innovation SA
Prezes: Sprawka Marcin
Sektor: oprogramowanie
EKD: pozostała działaność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Liczba akcji: 22 135 000
Zatrudnienie:
  • 4 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5242573311
KRS: 0000380588
EKD: 7490Z
Ticker GPW: YOS
ISIN: PLACREO00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 96 065 900 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 22 135 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 411 393
Liczba głosów na WZA: 22 135 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,18%
Kapitał akcyjny: 2 213 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 411 393
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,82%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kubera Damian 11 924 554 (53,87%) 11 924 554 (53,87%) 2021-02-15 -
Sprawka Marcin 5 260 739 (23,77%) 5 260 739 (23,77%) 2021-02-15 -
Przyłęcki Michał 1 226 100 (5,54%) 1 226 100 (5,54%) 2021-02-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria C - subskrypcja prywatna 1 125 000
1 125 000,00
0,10 1,00 2 775 000
277 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-29
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-01-13 1 500 000
150 000,00
0,10 0,10 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-14
seria B - subskrypcja prywatna 2011-06-16 150 000
300 000,00
0,10 2,00 1 650 000
165 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-03
zmiana firmy z Acreo SA na Acrebit SA 2013-03-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-22
seria D - subskrypcja prywatna 2020-08-10 18 250 000
18 250 000,00
0,10 1,00 21 025 000
2 102 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-15
seria E - subskrypcja prywatna 2020-08-10 1 500 000
1 500 000,00
0,10 1,00 22 135 000
2 213 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-18
połączenie z Yoshi SA bez podwyższania kapitału 2020-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-23
zmiana firmy z Acrebit SA na Yoshi Innovation SA 2020-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sprawka Marcin Prezes Zarządu 2021-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lewandowska Katarzyna Członek RN 2020-02-06 LOTOS - Sekretarz RN
Mikolaiczik Gerhard Członek RN 2020-11-27 -
Swinarew Andrzej Członek RN 2020-11-27 -
Szopa Andrzej Członek RN 2020-11-27 -
Pokorska Barbara Członek RN 2020-11-27 -