37,3000 zł
-0,80% -0,3000 zł
AC SA (ACG)

Wyniki finansowe - ACAUTOGAZ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 259 51 934 38 604 50 884
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 154 10 468 4 750 8 452
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 955 10 552 4 751 8 563
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 492 8 750 4 077 6 955
Amortyzacja (tys. zł) 2 608 2 787 2 901 2 790
EBITDA (tys. zł) 10 762 13 255 7 651 11 242
Aktywa (tys. zł) 194 484 194 917 196 937 205 522
Kapitał własny (tys. zł)* 133 712 127 174 132 445 139 400
Liczba akcji (tys. szt.) 9 965,183 9 965,183 10 073,683 10 073,683
Zysk na akcję (zł) 0,651 0,878 0,405 0,690
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,418 12,762 13,148 13,838
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej