28,6000 zł
-0,69% -0,2000 zł
AC SA (ACG)

Wyniki finansowe - ACAUTOGAZ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 70 610 66 174 59 920 65 572
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 10 329 9 339 7 925 8 525
Zysk (strata) brutto (tys.) 10 152 8 627 9 321 6 487
Zysk (strata) netto (tys.)* 8 914 7 624 8 140 6 280
Amortyzacja (tys.) 3 221 3 047 3 029 3 046
EBITDA (tys.) 13 550 12 386 10 954 11 571
Aktywa (tys.) 213 101 280 403 286 557 239 343
Kapitał własny (tys.)* 150 608 158 232 166 372 137 652
Liczba akcji (tys. szt.) 10 073,683 10 073,683 10 073,683 9 198,683
Zysk na akcję (zł) 0,885 0,757 0,808 0,683
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,951 15,707 16,516 14,964
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej