pb.pl
43,4000 zł
-0,23% -0,1000 zł
AC SA (ACG)

Wyniki finansowe - ACAUTOGAZ

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 156 46 521 62 425 32 259
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 921 6 396 13 396 8 154
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 457 6 310 13 823 7 955
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 140 5 292 11 579 6 492
Amortyzacja (tys. zł) 2 871 3 035 2 597 2 608
EBITDA (tys. zł) 15 792 9 431 15 993 10 762
Aktywa (tys. zł) 186 693 174 768 182 493 194 484
Kapitał własny (tys. zł)* 109 416 114 691 127 220 133 712
Liczba akcji (tys. szt.) 9 878,783 9 878,783 9 965,183 9 965,183
Zysk na akcję (zł) 1,128 0,536 1,162 0,651
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,076 11,610 12,766 13,418
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej