pb.pl
5,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
ACTION SA (ACT)

Wyniki finansowe - ACTION

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 383 526 407 167 495 905 467 554
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 814 -4 102 3 397 1 590
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 798 -4 117 3 319 1 577
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 886 -4 109 3 525 1 588
Amortyzacja (tys. zł) 2 026 2 129 1 912 2 220
EBITDA (tys. zł) -788 -1 973 5 309 3 810
Aktywa (tys. zł) 547 727 548 673 546 407 566 145
Kapitał własny (tys. zł)* 111 559 106 621 110 966 111 804
Liczba akcji (tys. szt.) 16 957,000 16 957,000 16 957,000 16 957,000
Zysk na akcję (zł) -0,170 -0,242 0,208 0,094
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,579 6,288 6,544 6,593
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej