0,9060 zł
-4,63% -0,0440 zł
Adiuvo Investment S.A. (ADV)

Wyniki finansowe - ADIUVO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) -18 51 48 48
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -37 198 -827 -2 100 -1 020
Zysk (strata) brutto (tys.) -40 916 -1 617 -3 483 -2 857
Zysk (strata) netto (tys.)* -44 953 -711 -2 827 -983
Amortyzacja (tys.) -181 5 -2 -2
EBITDA (tys.) -37 379 -822 -2 102 -1 022
Aktywa (tys.) 8 180 9 065 9 210 8 303
Kapitał własny (tys.)* -51 819 -52 123 -55 000 -56 912
Liczba akcji (tys. szt.) 13 174,346 13 174,346 13 174,346 13 174,346
Zysk na akcję (zł) -3,412 -0,054 -0,215 -0,075
Wartość księgowa na akcję (zł) -3,933 -3,956 -4,175 -4,320
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej