0,6140 zł
-4,51% -0,0290 zł
Satis Group SA (STS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SATIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 438 578 713 910
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -194 44 -432 -75
Zysk (strata) brutto (tys.) -328 28 -416 -75
Zysk (strata) netto (tys.)* -328 28 -416 -75
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -194 44 -432 -75
Aktywa (tys.) 1 825 1 888 1 700 1 785
Kapitał własny (tys.)* -83 -55 -471 -546
Liczba akcji (tys. szt.) 11 635,281 11 635,281 11 635,281 11 635,281
Zysk na akcję (zł) -0,028 0,002 -0,036 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,007 -0,005 -0,040 -0,047
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej