0,4470 zł
0,00% 0,0000 zł
Satis Group SA (STS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - SATIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 322 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -154 -182 -196 117
Zysk (strata) brutto (tys.) -271 -199 -180 116
Zysk (strata) netto (tys.)* -271 -199 -180 116
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -154 -182 -196 117
Aktywa (tys.) 1 192 2 651 2 363 2 438
Kapitał własny (tys.)* -817 379 200 316
Liczba akcji (tys. szt.) 11 635,281 13 962,336 13 962,336 13 962,336
Zysk na akcję (zł) -0,023 -0,014 -0,013 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,070 0,027 0,014 0,023
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej