Ostatnio oglądane

Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)
0,3000 PLN
0,0000 PLN
2024-06-21 11:00Dane opóźnione o min. 15 minut
Dodaj do portfelaARI

Raporty finansowe

WskaźnikWykresI Q 2013II Q 2013III Q 2013IV Q 2013I Q 2014II Q 2014III Q 2014IV Q 2014I Q 2015II Q 2015III Q 2015IV Q 2015I Q 2016II Q 2016III Q 2016III Q 2017IV Q 2017I Q 2018II Q 2018III Q 2018IV Q 2018I Q 2019II Q 2019III Q 2019IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)250287307388202252382513401350223418161230123156245159677392252130525109268
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)5-2127203-119-119-75-2032520-185-62-352-78-184-5174-332098-124-183126-739-228
Zysk (strata) brutto (tys. zł)25-52148201-120-132-80-246204-173-73-366-100-104-5758-42199-1-135-198117-823-231
Zysk (strata) netto (tys. zł)*24-51148140-120-132-109-224204-174-73-366-100-104-5758-421997-135-198117-824-231
EBITDA (tys. zł)6-2134219-112-98-40-1775348-158-37-318-52-158-45102-2521716-117-175134-718-228
Aktywa (tys. zł)2 1623 3763 4702 9143 4072 9593 1392 0832 9302 7892 0732 1862 1002 1892 2981 4341 5961 7571 7268 2208 0998 0457 92910 95411 386
Kapitał własny (tys. zł)*1 0831 0321 1801 2951 1691 0739796609086969728144433432803123703234534 1143 9793 7313 8489 4389 207
Liczba akcji (tys. szt.)37 944 44037 944 44037 944 44037 944 44037 944 44037 944 44037 944 44037 944 44037 944 44037 944 44037 944 4407 571 4447 571 4447 571 4447 571 4447 571 4447 571 4447 571 4447 571 4447 571 4447 571 4448 371 44424 256 19724 256 19724 256 197
Wartość księgowa na akcję (zł)0,030,030,030,030,030,030,030,020,020,020,030,110,060,050,040,040,050,040,060,540,530,450,160,390,38
Zysk na akcję (zł)0,000,000,000,000,000,000,00-0,010,000,000,00-0,01-0,05-0,01-0,01-0,010,01-0,010,030,00-0,02-0,020,00-0,03-0,01
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej