72,9000 zł
0,14% 0,1000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Wyniki finansowe - ALUMETAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 538 372 594 727 838 470 946 755
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 36 620 41 201 59 492 80 297
Zysk (strata) brutto (tys.) 35 937 39 782 64 060 76 252
Zysk (strata) netto (tys.)* 28 991 33 505 58 646 66 208
Amortyzacja (tys.) 9 206 8 881 8 772 8 517
EBITDA (tys.) 45 826 50 082 68 264 88 814
Aktywa (tys.) 1 077 538 1 172 616 1 397 189 1 458 565
Kapitał własny (tys.)* 653 672 685 897 745 919 701 738
Liczba akcji (tys. szt.) 15 576,673 15 582,689 15 582,689 15 582,689
Zysk na akcję (zł) 1,861 2,150 3,764 4,249
Wartość księgowa na akcję (zł) 41,965 44,017 47,868 45,033
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej