0,6760 zł
0,00% 0,0000 zł
Polaris IT Group SA (PIT)

Wyniki finansowe - POLARISIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 105 9 733 9 370 6 371
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 198 757 731 -1 836
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 992 638 550 -1 946
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 812 576 635 -1 979
Amortyzacja (tys.) 2 029 2 001 1 965 1 661
EBITDA (tys.) 4 227 2 758 2 696 -175
Aktywa (tys.) 99 995 93 620 106 297 97 702
Kapitał własny (tys.)* 61 881 62 120 62 598 59 816
Liczba akcji (tys. szt.) 58 120,000 58 120,000 58 120,000 58 120,000
Zysk na akcję (zł) 0,031 0,010 0,011 -0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,065 1,069 1,077 1,029
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej