pb.pl
0,7000 zł
-9,68% -0,0750 zł
Apanet S.A. (APA)

Wyniki finansowe - APANET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 676 761 314 450
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -23 40 -213 36
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 39 -224 27
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 35 -224 13
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 30
EBITDA (tys. zł) -23 40 -213 66
Aktywa (tys. zł) 1 851 1 762 1 233 1 972
Kapitał własny (tys. zł)* 608 620 365 409
Liczba akcji (tys. szt.) 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000
Zysk na akcję (zł) 0,005 0,011 -0,069 0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,187 0,191 0,112 0,126
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej