pb.pl
1,2000 zł
30,43% 0,2800 zł
Arcus SA (ARC)

Informacje o spółce - ARCUS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest dostawcą inteligentnych rozwiązań oraz zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. Klientami są banki, firmy ubezpieczeniowe, z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publiczna.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kolejowa 5/7
Kod: 01-217
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22
Fax: +48 22
Internet: www.arcus.pl
Email: arcus@arcus.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Arcus SA
Prezes: Czeredys Michał
Sektor: systemy informatyczne
EKD: pozostała działalność związana z informatyką
Liczba akcji: 7 320 000
Zatrudnienie:
  • 149 (2018r.) - spółka
  • 219 (2018r.) - grupa
Audytor: Doradca Auditors sp. z o.o.
NIP: 5260308803
KRS: 0000271167
EKD: 72,60
Ticker GPW: ARC
ISIN: PLARCUS00040

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 8 784 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 7 320 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 075 118
Liczba głosów na WZA: 7 320 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,33%
Kapitał akcyjny: 732 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 075 118
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,33%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,67%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MMR Invest s.a.r.l. poprzez Marka Czeredysa 5 075 118 (69,33%) 5 075 118 (69,33%) 2019-11-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-04-14
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-11-06 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2007-01-02
2008-06-19
seria B - subskrypcja publiczna 2007-04-13 2 296 681
39 043 577,00
0,10 17,00 7 296 681
729 668,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2007-11-02
2008-06-19
seria C - subskrypcja prywatna za warranty serii A 2008-10-14 98 476
9 847,60
0,10 0,10 7 395 157
739 515,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-27
2009-07-13
2009-06-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-06-20 -75 157
0,10 7 320 000
7 320 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-30
połączenie z T-matic Systems SA bez podwyższania kapitału 2019-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Czeredys Michał Prezes Zarządu 2011-05-26 -
Stasiak Włodzimierz Wiceprezes Zarządu 2011-01-13 -
Multan Marek Wiceprezes Zarządu 2012-05-08 -
Czeredys Rafał Członek Zarządu 2016-01-26 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czeredys Marek Przewodniczący RN 2007-01-02 -
Konewka Tomasz Członek RN 2015-06-23 -
Lechowski Lech Członek RN 2015-06-23 -
Słoniewski Michał Członek RN 2007-01-02 -
Łotoszyński Michał Członek RN 2016-08-31 -
Przybyła, Krzysztof Franciszek Członek RN 2015-06-23 -
Wasilewko Bogusław Członek RN 2015-06-23 SEVENET - Przewodniczący RN
Grus Jolanta Członek RN 2018-06-27 -
Rajczewski Krzysztof Członek RN 2018-06-27 -