0,2940 zł
0,68% 0,0020 zł
Ludus S.A. (LUD)

Wyniki finansowe - LUDUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 398 576 383 784
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 623 -2 680 -3 081 -3 134
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 165 -3 558 -4 191 -3 529
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 629 -3 235 -3 817 -3 384
Amortyzacja (tys.) 233 1 768 980 708
EBITDA (tys.) -1 390 -912 -2 101 -2 426
Aktywa (tys.) 52 617 49 560 47 849 47 671
Kapitał własny (tys.)* 43 859 40 476 36 678 33 140
Liczba akcji (tys. szt.) 82 401,833 82 401,833 82 401,833 82 401,833
Zysk na akcję (zł) -0,020 -0,039 -0,046 -0,041
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,532 0,491 0,445 0,402
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej