pb.pl
6,1600 zł
2,50% 0,1500 zł
Arctic Paper SA (ATC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARCTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 616 000 702 836 714 666 782 812
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 24 231 59 134 -4 787 43 183
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 017 50 374 -16 488 38 897
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 441 44 458 1 209 29 095
Amortyzacja (tys. zł) 23 786 27 279 29 891 29 050
EBITDA (tys. zł) 48 017 86 413 25 104 72 233
Aktywa (tys. zł) 2 045 675 2 123 824 2 136 646 2 134 953
Kapitał własny (tys. zł)* 652 834 705 402 749 977 770 056
Liczba akcji (tys. szt.) 69 287,783 69 287,783 69 287,783 69 287,783
Zysk na akcję (zł) 0,151 0,642 0,017 0,420
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,422 10,181 10,824 11,114
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej