pb.pl
4,0700 zł
0,99% 0,0400 zł
Arctic Paper SA (ATC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARCTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 820 572 762 517 794 364 739 666
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 59 070 69 876 50 602 13 169
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 51 836 59 873 42 392 5 124
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 252 31 644 26 317 10 495
Amortyzacja (tys. zł) 23 307 20 652 20 910 21 740
EBITDA (tys. zł) 82 377 90 528 71 512 34 909
Aktywa (tys. zł) 2 122 045 2 117 105 2 155 512 2 035 753
Kapitał własny (tys. zł)* 562 814 586 057 617 662 606 909
Liczba akcji (tys. szt.) 69 287,783 69 287,783 69 287,783 69 287,783
Zysk na akcję (zł) 0,206 0,457 0,380 0,151
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,123 8,458 8,914 8,759
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej