9,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Atlanta Poland SA (ATP)

Wyniki finansowe - ATLANTAPL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 33 199 47 432 38 171 28 472
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 531 1 488 2 392 -717
Zysk (strata) brutto (tys.) -249 123 2 111 -1 405
Zysk (strata) netto (tys.)* -454 -322 1 566 -1 436
Amortyzacja (tys.) 535 673 518 518
EBITDA (tys.) 1 066 2 161 2 910 -199
Aktywa (tys.) 0 98 862 96 110 82 033
Kapitał własny (tys.)* 0 32 975 34 541 32 353
Liczba akcji (tys. szt.) 6 091,904 6 091,904 6 091,904 6 091,904
Zysk na akcję (zł) -0,075 -0,053 0,257 -0,236
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 5,413 5,670 5,311
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej