pb.pl
5,2000 zł
-2,62% -0,1400 zł
Atende SA (ATD)

Wyniki finansowe - ATENDE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 52 052 54 192 111 835 39 702
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 515 2 776 47 654 -1 582
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 850 2 594 46 755 -1 892
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 096 1 811 35 141 -1 879
Amortyzacja (tys. zł) 3 260 3 254 3 292 2 324
EBITDA (tys. zł) 6 775 6 030 50 946 742
Aktywa (tys. zł) 174 514 176 003 261 618 202 126
Kapitał własny (tys. zł)* 70 533 72 344 107 472 106 138
Liczba akcji (tys. szt.) 36 343,344 36 343,344 36 343,344 36 343,344
Zysk na akcję (zł) 0,085 0,050 0,967 -0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,941 1,991 2,957 2,920
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej