pb.pl
3,2400 zł
-1,82% -0,0600 zł
Atende SA (ATD)

Wyniki finansowe - ATENDE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 73 006 58 475 89 696 42 023
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 117 40 17 680 -692
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 257 -1 048 17 763 -2 364
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -386 -1 400 12 691 -1 817
Amortyzacja (tys. zł) 3 122 3 956 3 758 3 169
EBITDA (tys. zł) 3 239 3 996 21 438 2 477
Aktywa (tys. zł) 214 976 190 779 197 427 176 266
Kapitał własny (tys. zł)* 66 619 65 227 77 239 75 421
Liczba akcji (tys. szt.) 36 343,344 36 343,344 36 343,344 36 343,344
Zysk na akcję (zł) -0,011 -0,039 0,349 -0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,833 1,795 2,125 2,075
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej