0,7270 zł
1,25% 0,0090 zł
Novina S.A. (NOV)

Wyniki finansowe - NOVINA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 149 48 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0 0 -507
Zysk (strata) brutto (tys.) 62 -45 -847 -457
Zysk (strata) netto (tys.)* 52 -45 -847 -457
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 0 0 -507
Aktywa (tys.) 677 6 312 18 980 6 245
Kapitał własny (tys.)* 631 5 452 18 404 6 179
Liczba akcji (tys. szt.) 2 674,675 96 620,725 96 620,725 96 620,725
Zysk na akcję (zł) 0,019 0,000 -0,009 -0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,236 0,056 0,190 0,064
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej