0,9900 zł
4,21% 0,0400 zł
Apollo Capital SA (APC)

Wyniki finansowe - APOLLO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -40 -43 -19 -55
Zysk (strata) brutto (tys.) -41 -43 -19 -2 610
Zysk (strata) netto (tys.)* -40 -46 -19 -2 610
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -40 -43 -19 -55
Aktywa (tys.) 2 666 2 619 2 619 76
Kapitał własny (tys.)* 104 58 39 -2 122
Liczba akcji (tys. szt.) 3 927,002 3 927,002 3 927,002 3 927,002
Zysk na akcję (zł) -0,010 -0,012 -0,005 -0,665
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,026 0,015 0,010 -0,540
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej