0,6950 zł
0,72% 0,0050 zł
Apollo Capital SA (APC)

Wyniki finansowe - APOLLO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -58 -37 -32 -56
Zysk (strata) brutto (tys.) -44 -37 -32 -56
Zysk (strata) netto (tys.)* -42 -40 -32 -56
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -58 -37 -32 -56
Aktywa (tys.) 36 32 37 95
Kapitał własny (tys.)* -2 163 -2 203 -2 235 -2 112
Liczba akcji (tys. szt.) 4 377,002 4 377,002 4 377,002 4 377,002
Zysk na akcję (zł) -0,010 -0,009 -0,007 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,494 -0,503 -0,511 -0,482
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej