1,4600 zł
5,80% 0,0800 zł
Black Point SA (BPN)

Informacje o spółce - BLACKPOIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa oferuje użytkownikom biurowym i domowym wysokiej jakości materiały do drukowania i najwyższej jakości usługi szkoleniowe i serwisowe, a także zapewnia odbiór i kwalifikowane pozbycie się odpadów w postaci zużytych kartridży do drukarek.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie
Kod: 55-040
Miejscowość: Kobierzyce
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3386801
Fax: +48 71 3386896
Internet: www.blackpoint.pl
Email: biuro@blackpoint.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Black Point SA
Prezes: Yamasaki Kamila
Sektor: informatyka - pozostałe
EKD: Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
Liczba akcji: 12 000 000
Zatrudnienie:
  • 27 (2020r.) - spółka
  • 52 (2020r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8980013954
KRS: 0000290635
EKD: 26,80
Ticker GPW: BPN
ISIN: PLBLKPT00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 17 880 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 12 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 590 000
Liczba głosów na WZA: 12 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,58%
Kapitał akcyjny: 600 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 590 000
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,42%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kolbusz Piotr wraz z Waffen Investments Ltd. 8 590 000 (71,58%) 8 590 000 (71,58%) 2012-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 200 000
0,05 11 200 000
560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-09-28 10 000 000
500 000,00
0,05 0,05 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-15
seria B Piotr Kolbusz i Dobrosław Wereszko 2008-01-18 980 000
49 000,00
0,05 0,05 10 980 000
549 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C Kamila Yamasaki, Anna Skałecka 2008-12-09 20 000
1 000,00
0,05 0,05 11 000 000
550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii 1 2010-06-25 500 000
25 000,00
0,05 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - Loquinar Ltd. 2012-10-30 3 400 000
5 950 000,00
0,05 1,75 14 600 000
730 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-19
seria F - Paweł Pernal, Tadeusz Konkol za warranty subskrypcyjne serii 2 2012-10-30 400 000
20 000,00
0,05 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska za warranty sunskrypcyjne serii 3 2014-06-27 300 000
15 000,00
0,05 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-12-19 -2 600 000
0,05 12 000 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2019-10-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2012-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2011-12-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-11-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-02-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-01-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2010-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2010-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Yamasaki Kamila Prezes Zarządu 2014-06-26 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czyczerski Szczepan Przewodniczący RN 2012-06-04 ABAK - Przewodniczący RN
GRODNO - Wiceprzewodniczący RN
Kolbusz Piotr Wiceprzewodniczący RN 2016-06-10 -
Skałecka Anna Członek RN 2014-06-26 -
Jurasz, Leszek Jan Członek RN 2014-06-26 MANGATA - Prezes Zarządu
TECHMADE - Członek RN
Zawisza Michał Członek RN 2020-06-16 MANGATA - Wiceprezes Zarządu
FITEN - Przewodniczący RN
TECHMADE - Członek RN