0,5620 zł
-1,40% -0,0080 zł
Cannabis Poland SA (CBD)

Wyniki finansowe - CANNABIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 113 85 2 1
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -106 -220 -85 -241
Zysk (strata) brutto (tys.) -106 -222 -85 -252
Zysk (strata) netto (tys.)* -106 -222 -85 -279
Amortyzacja (tys.) 4 4 4 4
EBITDA (tys.) -102 -216 -81 -237
Aktywa (tys.) 883 731 753 666
Kapitał własny (tys.)* 326 153 68 293
Liczba akcji (tys. szt.) 26 478,031 26 478,031 26 478,031 26 478,031
Zysk na akcję (zł) -0,004 -0,008 -0,003 -0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,012 0,006 0,003 0,011
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej